نمایش 1 - 10 از 12
يكي از سران عشاير كرمانشاه درگفتگو با ریوار مطرح کرد:
ریوار:یکی از سران عشایر کرمانشاه گفت: به لطف خداوند مردم ایران با اقتدار پاسخ دندان شکنی به دشمنان قسم خورده وفتنه گران دادند.
ریش سفید ایل جلالونددر گفتگو با ریوارمطرح کرد:
ریوار: ریش سفید ایل جلالوندگفت:عشایر ایل جلالوندگوش به فرمان مقام معظم رهبری،برای حفظ نظام جمهوری اسلامی از گزند دشمن آماده ودر صحنه هستندو آماده اندکه جان خود را فداکنند.
یکی از بزرگان عشایر کرمانشاه در گفتگو با ریوار:
ریوار: یکی از بزرگان عشایر استان کرمانشاه گفت:ابرقدرتهای بدانند که اسلام و ایران همواره اول مبارزه با استکبارخواهد ماند.
فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان کرمانشاه در گفتگو با ریوار:
ریوار:فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان کرمانشاه گفت:فتنه سال88باهدایت رهبر معظم انقلاب وتبعیت مردم ولایت مدار برنامه های شیطانی نظام استکبار نقش برآب شد
یکی از بزرگان عشایر کرمانشاه در گفتگو با ریوار:
ریوار: یکی از بزرگان عشایر استان کرمانشاه گفت:ابرقدرتهای بدانند که اسلام و ایران همواره درصف اول مبارزه با استکبارخواهد ماند.
ریش سفید ایل جلالونددر گفتگو با ریوارمطرح کرد:
ریوار: ریش سفید ایل جلالوندگفت:عشایر ایل جلالوندگوش به فرمان مقام معظم رهبری،برای حفظ نظام جمهوری اسلامی از گزند دشمن آماده ودر صحنه هستندو آماده اندکه جان خود را فداکنند.
فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان کرمانشاه مطرح کرد:
ریوار : فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان کرمانشاه گفت:پیش بینی دو کارشناس نظامی از دو جبهه مقابل نشان از حقانیت جبهه حق در مقابل جبهه باطل است.
فرمانده سپاه ناحیه عشایری کرمانشاه درگفتگو با ریوار مطرح کرد:
ریوار: فرمانده سپاه ناحیه عشایری کرمانشاه گفت:آمریکا از آنجایی که اهل خدعه وفریب است در متن برجام نقاط گریزی وجود دارد.
لیست اصولگرایان 12 بهمن اعلام می‌شود/اصولگرایان بر محور شایسته گزینی حرکت می کنند/رد و عدم احراز صلاحیت در همه طیف‌ها وجود داشت
زاکانی در گفتگو با دانا:
ریوار: رئیس کمیته اجرایی شورای ائتلاف اصولگرایان تصریح کرد: این تجربه تلخ گذشته باعث شد که اصولگرایان امروز در کنار یکدیگر قرار بگیرند و علی رغم اختلافاتی که در دیدگاه های اصولگرایی به طور طبیعی وجود دارد، با تکبه بر مبانی مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک جبهه را تشکیل دادیم.
سخنان کینه توزانه جان کری ادامه دشمنی 37 ساله آمریکا با ایران است/ آمریکا نشان داد که مجبور بوده با ایران توافق کند
کارشناس مسائل بین الملل؛
ریوار: کارشناس مسائل بین الملل گفت: قدرت نظامی و انسجام داخلی ایران و همچنین موضع گیری رهبر معظم انقلاب اسلامی که برگرفته از تجربه چند ده ساله سیاسی ایشان است، نشان می دهد که آمریکا مجبور بودند که در کنار دیگر کشور ها توافق نامه را امضا کنند.

صفحه‌ها