نمایش 1 - 10 از 130
یادداشت ریوار/
ریوار:برای زندگی باید هدف های کوتاه مدت، میان مدن و بلند مدت تعریف کرد، تا با برنامه پیش رفت و انگیزه ای برای رسیدن به آنها در افراد ایجاد شود.
یادداشت ریوار/
ریوار:نیاز روانی بچه های ما، عبارت است از انتقال اثر شش میم. این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگیاش دریافت کرده باشد، میم هفتمش موفقیت است که خود به خود پدید خواهد آمد. نیاز روانی بچه های ما، عبارت است از انتقال اثر شش میم. این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگیاش دریافت کرده باشد، میم هفتمش موفقیت است که خود به خود پدید خواهد آمد: 1- تو محبوبی، 2- تو محترمی، 3- تو مطرحی، 4- تو مهمی، 5- تو مفیدی و 6- تو میفهمی.
یادداشت ریوار/
ریوار:حجاب اسلامی به عنوان بخشی از منظومه ی عفت، کارکردها و آثار فراوانی دارد، و اگر حجاب و به تعبیر دقیق تر پوشش اسلامی، با سایر عناصر نظام عفت همراه نشود، غرض و هدف آن محقق نمی گردد.
یادداشت ریوار/
ریوار:افسرگی می توانند علل و عوامل مختلفی داشته باشد، تغییرات درونی می تواند عامل مهمی در کنترل یا پیشگیری از اختلالات روحی باشد.
یادداشت ریوار/
ریوار:طبیعت دوست داشتنی گیلانغرب در آتش و بدون تردید دل دوستان آن نیزسوخت
یادداشت ریوار/
ریوار:حجاب برای یک زن نه تنها محدودیت و حصار نیست بلکه همواره نشانه ای از تمدن و شعور فرهنگی او بوده و با تحکیم پیوندهای خانوادگی زمینه های توسعه بیشتر در جامعه را نیز فراهم خواهد کرد.
یادداشت ریوار/
ریوار:اکثر ما به این خاطر احساس خوبی نسبت به زندگیمان نداریم که تکنیکی به نام "آماده سازی ذهنی مثبت" را انجام نمی دهیم، این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم، که همه احساسات منفی خود را دور بریزیم، در زمان حال زندگی کنیم و با پیشرفت به سمت آینده گام برداریم.
یادداشت ریوار/
ریوار:براي گرم نگه داشتن کانون خانواده، نشاط و آرامش را در منزل حفظ کنيد؛ با فرزندان و همسر خويش با تبسم و در عين حال با وقار برخورد کنيد و اضطراب خاطر و نگراني را از محيط خانه دور کنيد.
یادداشت ریوار/
ریوار:در خانواده ای امن، آرمش دهنده و اطمینان بخش، نوجوان می آموزد كه هر خطری را نباید در زندگی تجربه كرد و می پذیرد كه تحت هیچ شرایطی و حتی در اوج مشكلات، مواد مخدر را تجربه نكند؛ زیرا اعتیاد، همزاد تمام تباهی ها، ویرانگر همه زیبایی ها و مولد تمام آسیب ها و مشكلات جسمی و روانی است.
یادداشت ریوار/
ریوار:مي توان زندگي روزانه را شادتر كرد، اين موضوع به انتخاب ما بستگي دارد، اين طرز نگرش ما است كه موجب احساس شادي يا غم مي شود.

صفحه‌ها