نمایش 1 - 1 از 1
آتش قبل از حضور معترضان در ساختمان سفارت عربستان شعله ور شده بود ریوار: یک مقام امنیتی گفت: براساس بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسیده‌ایم که آتش سوزی در سفارت، قبل از حضور معترضان صورت گرفته و بر همین اساس این اتفاق برای دستگاه‌های امنیتی مشکوک است. 10/16/1394 - 08:45
اشتراک در آتش قبل از حضور معترضان