نمایش 1 - 1 از 1
ریوار: مسئول دفتر رئیس جمهور نهاودیان و معاون اجرایی شریعتمداری به همراه  مدیرکل اداره عشایری و استاندار کرمانشاه  به منظور دیدار از عشایر ایل کلهر و دالاهو استان به میان عشایر رفتند دیدار معاون اجرایی دکتر شریعتمداری و دکتر نهاوندیان با عشایر ریوار: مسئول دفتر رئیس جمهور نهاودیان و معاون اجرایی شریعتمداری به همراه مدیرکل اداره عشایری و استاندار کرمانشاه به منظور دیدار از عشایر ایل کلهر و دالاهو استان به میان عشایر رفتند 04/28/1395 - 13:48
اشتراک در دیدار عشایر